IMPAQT®

Onze ImpaQt® totaal aanpak

Aan de basis van het succes van onze ondersteuning bij het opstellen van een veranderplan en de implementatie daarvan, ligt de door ons ontwikkelde ImpaQt ®-Methodiek. Onze Sales Acceleration Specialist start met een zorgvuldige analyse van alle relevante aspecten binnen uw (commerciële) organisatie. Met de uitkomsten van deze analyse wordt in samenhang met de doelstellingen van uw verkooporganisatie een diagnose met een veranderplan opgesteld. Vervolgens wordt een realistisch plan van aanpak samengesteld. Hierin geven we heel pragmatisch antwoord op wat er moet gebeuren en in welke volgorde.
BridgeMoore maakt sinds 2014 gebruik van de ImpaQt® totaal-aanpak. Deze is zodanig ingericht dat er een concreet en glashelder inzicht wordt gegeven in welke aspecten in de verkooporganisatie voor verbetering vatbaar zijn. Daarnaast zorgt de methodiek van ImpaQt® voor oplossingen en implementaties die direct resulteren in een verhoging van omzetten en marges.

DE ANALYSE

Tijdens de eerste fase maakt de Sales Acceleration Specialist een analyse. Deze bestaat uit een aantal diepte interviews met het (sales)management en (enkele) medewerkers van de verschillende teams binnen de commerciële organisatie. Daarnaast wordt er relevante deskresearch gepleegd. Denk hierbij aan marketing, salestools en -processen, bemanning (eventueel met assessments), automatisering, rapportages, communicatie, de klanten en concurrentie.

DE DIAGNOSE

In de tweede fase maakt de Sales Acceleration Specialist een grondige diagnose en presenteert deze aan het (sales)management. In een workshop worden vervolgens mogelijke weeffouten herstelt en de (aangepaste) diagnose goedgekeurd.

HET VERANDERPLAN

In fase drie maakt de Sales Acceleration Specialist op basis van de goedgekeurde diagnose het veranderplan. Dit  bestaat uit een concreet stappenplan met in de juiste volgorde en tijd te realiseren doelen en de bijbehorende acties. Denk hierbij aan mogelijke aanpassingen aan de verkoopstrategie, de verkooporganisatiestructuur, de leiderschapsstijl, de bemanning, de verkoopprocessen, de verkooptools, de verkoopcultuur en de verkoop- en managementvaardigheden.

DE IMPLEMENTATIE

Afhankelijk van de in fase 3 vastgestelde uit te voeren acties gaan we in fase 4 samen aan de slag met de implementatie van het actieplan. Onze Sales Acceleration Specialist gaat aan de slag als extern of co-manager, die zorgdraagt voor de implementatie van de gewenste bedrijfskundige veranderingen. Onze Trainer/Supervisor gaat aan de slag met het trainen en ondersteunen (supervisie) van de medewerkers. Met als doel om de attitude en verkoopvaardigheden op het gewenste niveau te brengen, zodat de te realiseren doelstellingen t.a.v. omzet, marges en klanttevredenheid, worden bereikt.

DE EVALUATIE

In fase 5 wordt op basis van een aantal evaluaties conclusies getrokken en zo nodig bijgestuurd. Dit alles om uiteindelijk samen met de klant het rendement te bepalen van de investering en de daaruit voortvloeiende opbrengsten.

Menu