SALES IMPROVEMENT

Onze aanpak

BridgeMoore® Business School (anno 1999) is een kennisinstituut dat met een onderscheidende aanpak zorgt voor het verhogen van het rendement van bedrijven. Onze ervaren business consultants maken bij hun sales improvement werkzaamheden gebruik van ImpaQt®. Een onderscheidende totaalaanpak, die zich met scherpe analyses (van strategisch tot operationeel niveau) focust op het (her)inrichten van (sales) organisaties, het formuleren van veranderplannen en de implementatie hiervan. Onze trainers/supervisors zorgen er daarbij voor, dat alle medewerkers gemotiveerd worden om hun grenzen te verleggen en met nieuwe inzichten en vaardigheden het rendement van de organisatie te verhogen. Daarnaast bieden wij ondersteunende diensten aan als assessments, coaching en werving/selectie.

Waarom kiezen bedrijven voor onze Sales Improvement Specialisten?

Uit de praktijk is gebleken dat bedrijven die externe adviseurs inhuren, om (mee te helpen) hun verkooporganisatie door te lichten en op basis daarvan een veranderplan met een actieplan maken waarmee de verkooporganisatie een optimale aansluiting verkrijgt op de gewijzigde omstandigheden, succesvoller zijn dan de bedrijven die dat helemaal zelf doen. De reden hiervoor moet gezocht worden in het feit dat deze omslag in de organisatie van hoog tot laag weerstanden oproept. Het maken en implementeren van nieuwe businessmodellen, strategieën, werkwijzen en inzichten vraagt namelijk om een externe begeleiding. Simpelweg omdat het moeilijk is voor insiders om ‘out of the box’ te denken en op één lijn met elkaar te komen. De externe adviseur zal de implementatie bovendien sneller, effectiever en met minder ruis gerealiseerd krijgen omdat ‘vreemde ogen’ nu eenmaal dwingen.
Een maximale R.O.I. met onze dienstverlening door een daadwerkelijke verbetering van de bedrijfsresultaten maakt onderdeel uit van onze missie:
Pas als de verkooporganisatie van de opdrachtgever, dankzij de combinatie van doelstellingen, strategie en operatie blijvend is verbeterd, zijn wij tevreden.

Kies hieronder het onderwerp waarin u geïnteresseerd bent.

Ik ga graag in gesprek met een van jullie specialisten op dit gebied

Menu