Optimalisatie verkoopproces


Met een optimalisatie van uw verkoopproces zijn onze experts in staat uw verkopers gemiddeld 25% efficiënter en/of effectiever te laten werken. Met meer plezier in hun werk.

Effectiever en efficiënter werken door een slimmere werkwijze?

Op basis van methodische analyses van de formele verkoopprocessen van de klant én de werkwijze in de dagelijkse praktijk, creëert onze sales proces architect een nieuwe procesgestuurde werkwijze waarmee onmiddellijk effectiever en efficiënter zal worden gewerkt.

 

Verkopers zijn permanent in beweging om zich aan te passen aan veranderingen in de marketingstrategie van hun bedrijf. Ook de invloed van cultuurveranderingen, automatisering (internet, databases, CRM systemen) en bereikbaarheid (files, telefonie, videoconferencing) dwingen wijzigingen af in hun manier van werken.

Dikwijls is het formele verkoopproces niet meegegroeid met bovenstaande veranderingen. Hierdoor zijn de verkopers in de loop der jaren genoodzaakt geweest om naar eigen inzicht hun verkoopproces aan te passen. Dit gaat gepaard met grote verschillen die ontstaan in de werkwijzen van de verkopers onderling en in het formele verkoopproces. Hieruit wordt vaak ten onrechte geconcludeerd dat de verkoper met de hoogste omzet, ook de beste verkoper is (dit in plaats van de verkoper met de beste performance). Hierdoor wordt het gedag en de aanpak/werkwijze van deze “Top” verkoper de standaard waarnaar de andere verkopers kijken, waardoor het rendement onnodig daalt.

Het zal duidelijk zijn dat het verkoopproces daardoor op een aantal punten moeilijk aan te sturen is. Temeer omdat de op het formele verkoopproces afgestemde automatisering niet aansluit op de feitelijke werkzaamheden en rapportages hierdoor slecht zijn of deels achterwege blijven. Voor de salesmanager wordt het dus een hele opgave om leiding te geven aan een dergelijke groep verkopers.

Herkent u het bovenstaande, dan adviseren wij u om geheel vrijblijvend contact op te nemen met een van onze Business Consultants.

In een open gesprek zal onze “sales proces architect” u graag laten zien op welke wijze hij met behulp van zijn specifieke kennis en praktijkervaring, op basis van een grondige analyse van uw gehele verkoopproces (steeds in nauw overleg met u), een diagnose kan stellen over de effectiviteit en efficiency van uw verkoopproces op dit moment.

Vervolgens zal hij met een voorstel komen waarin hij laat zien hoe het salesproces eruit zou moeten zien om een duidelijke performance verbetering te realiseren op de verschillende conversies. Als u dat wenst kan onze Business Consultant vervolgens assisteren bij de uitvoering van een het implementatieplan van het nieuwe salesproces. Daarnaast kan hij voor u een adequaat programma laten samenstellen waarmee uw verkopers in staat worden gesteld zich de ontbrekende skills en drills voor de nieuwe werkwijze eigen te maken.

In de praktijk blijkt dat een door onze sales proces architect uitgekiende, uniforme werkwijze, i.c.m. met de juiste automatisering (CRM, rapportages, budgettering, benchmarking, conversies etc.) zowel voor het moreel van de verkopers, als voor de gerealiseerde omzetten en marges, een aantoonbare verbetering opleveren. In combinatie met een adequaat programma zal dit rendement nog verder sterk worden verhoogd.

Neem nu contact op