Ondersteuning management


Onze praktijkgerichte experts ondersteunen graag commerciële managers met raad en daad. Geen enkele vraag, verzoek of wens blijft onbeantwoord.

Advies, training & coaching

Bedoeld voor commercieel directeuren, salesmanagers of verkoopleiders, die doelgericht hun individuele krachten en talenten ten volle willen aanwenden.

Doorgaans stelt iedere manager zichzelf regelmatig vragen over zijn carrière. Om hulp vragen ligt vaak niet zo voor de hand of voor het grijpen. BridgeMoore biedt daarom een breed pakket van diensten aan, zowel gericht op ondersteuning bij de loopbaan als op het geven van adviezen, maar ook training of coaching bij het realiseren van de persoonlijke functiegerelateerde doelstellingen. Deze doelstellingen kunnen te maken hebben met de huidige functie. Voorbeelden hiervan zijn: het doorbreken van blokkades in het huidige functioneren; het scheppen van een duidelijk beeld in kwaliteiten en capaciteiten; het verhogen van de effectiviteit en efficiency in de dagelijkse praktijk.

Afhankelijk van de hulpvraag brengt onze Business Consultant u graag in contact met een van onze experts, die u graag zal helpen het antwoord op uw vragen te vinden en de juiste beslissingen te nemen.

Neem nu contact op

 

Wilt u uw verkoopteam optimaal inspireren, uitdagen en doelgericht aansturen?

BridgeMoore heeft voor managers in de verkooporganisatie, die onder meer op zoek zijn naar de juiste inzichten en praktische handvatten om grip te krijgen op bovengenoemde issues, een complete leergang Sales Management ontwikkeld, die echt onderscheidend is in de markt. Enerzijds doordat deze doordrenkt is met een mix van een grote dosis praktijkervaring en praktische vaardigheden. Anderzijds door ruime aandacht voor het ontwikkelen van een glashelder inzicht in de wijze waarop de processen in de dagelijkse praktijk van de verkooporganisatie optimaal kunnen worden aangestuurd. Een echte aanrader dus. Deze leergang kan ook per module gevolgd worden.

Informeer mij over Sales Management

 

Behoefte aan een personal coach?

Met personal coaching wordt een blijvende meerwaarde gecreëerd. BridgeMoore beschikt over een aantal ervaren coaches die vertrouwd zijn met alle competentieniveaus binnen de commerciële organisatie van een bedrijf. Dit betekent dat wij in staat zijn in alle voorkomende gevallen een coach in te zetten die, met de juiste kennis en ervaring, het coaching proces met succes kan uitvoeren.

Waar kunnen onze personal coaches bij helpen?

  • Ondersteuning bij het realiseren van persoonlijke doelstellingen.
  • Carrière ondersteuning.
  • Persoonlijke ontwikkeling.
  • Ondersteuning bij specifieke problematieken.

 Start van het traject

Een personal coaching traject start altijd met een intakegesprek. In het intakegesprek worden onder meer nadrukkelijk bepaald welk doelstellingen centraal staan in het personal coaching traject. Op basis hiervan worden afspraken gemaakt over de duur en de intensiteit van het traject en op basis hiervan worden afspraken gemaakt voor het verdere verloop van het personal coaching traject.

Informeer mij over Personal Coaching

 

ACTION PLAN COACHING

Action Plan Coaching biedt managers eerste hulp bij het coachen van actieplannen van groeps- of persoonlijke leerpunten van zichzelf of zijn medewerkers.

Wat kunnen onze Action Plan Coaches voor u betekenen?

  • Benoemen en implementeren van persoonlijke leerpunten met de bijbehorende doelstellingen.
  • Monitoren van lopende actie plannen.
  • Meting van de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot persoonlijke leerpunten.
  • Feedback en advisering.

Het traject

Aan de hand van een intakegesprek vooraf worden onder meer de persoonlijke leerpunten afgestemd en welke doelstellingen daarbij centraal staan in het “action plan” traject. Op basis hiervan worden afspraken gemaakt over de duur en de intensiteit van het traject en afspraken gemaakt voor het verdere verloop van het action plan traject.

Om vervolgens te bepalen waar men staat wordt dikwijls een nulmeting gedaan. Eventueel door de coach een dag mee te laten lopen en te observeren op welk niveau geacteerd wordt ten opzichte van de vooraf gestelde doelen. Vervolgens worden enkele van onze vele methodieken ingezet om te zorgen dat de leerdoelen gerealiseerd worden. Onze coaches zijn erin gespecialiseerd te observeren, te evalueren en adviezen te geven waar verbeteringen mogelijk zijn.

Informeer mij over Action Plan Coaching

 

PERFORMANCE COACHING

Behoefte om uw stijl van leidinggeven effectiever en resultaatgerichter te maken?

In een combinatie van het monitoren van inspanningen en de mate waarin de beoogde resultaten zijn gerealiseerd geeft de performance coach inzicht in de invloed die uw stijl van leidinggeven heeft op de performance van uw mensen.Onder resultaatgericht (performance) leidinggeven wordt dus verstaan, er gestuurd wordt op datgene wat nodig is om de uitdagende budgetten te realiseren.

Onze coaches helpen door in een performance coaching traject in nauw overleg met u scherpe doelstellingen af te stemmen en/of u te helpen persoonlijke leerpunten inclusief een plan van aanpak te formuleren. Binnen dit plan van aanpak wordt de focus gelegd op het toepassen van een leerpunt binnen een actieplan, dat gericht is op het realiseren van doelstellingen, waarbij het monitoren en het regelmatig evalueren door onze coaches leidt tot praktijkgerichte adviezen waarmee resultaatgerichter zal worden geacteerd.

Informeer mij over Performance Coaching