Inrichting verkooporganisatie


Veel verkooporganisaties zijn ingericht als een voetbalteam met alleen aanvallers. Hoe slim is dit?

Op basis van onze kennis en ervaring maken onze experts graag een scherpe analyse van de inrichting van de commerciële organisatie van een bedrijf.

Dit doen zij nadat zij hebben vastgesteld of de formele verkoopprocessen van de klant, inclusief rapportages en budgettering én de werkwijze in de dagelijkse praktijk, volledig op elkaar zijn aangesloten.

 

Bedrijven zijn permanent in beweging om zich aan te passen aan de veranderingen in hun organisatie (groei, krimp, fusies/overnames, internationalisering), haar portfolio (nieuwe producten, oplossingen of concepten), de markt, haar concurrentiepositie of anderszins.

Dikwijls is de huidige verkooporganisatie ontstaan door in de loop der jaren geleidelijk vele kleine wijzigingen door te voeren vanwege bovengenoemde veranderingen. Feitelijk blijkt dat veel organisaties daardoor zijn ingericht met een groot aantal sub-optimalisaties, die vragen om een fundamentele herinrichting. Hierdoor wordt er meer werk verzet met minder mensen, zal de kwaliteit van de uitvoering hoger zijn en zullen omzetten en marges stijgen. Bovendien blijkt steeds weer dat na verloop van tijd het “functiehuis” makkelijker kan worden bemand met goede, gemotiveerde mensen, omdat de functies beter aansluiten op de wensen en eisen van de (geschikte) kandidaten.

 

Herkent u deze problematiek, dan adviseren wij u om geheel vrijblijvend contact op te nemen met een van onze Business Consultants.

 

In een open gesprek zal hij u graag laten zien op welke wijze hij met behulp van onze kennis, ervaring en een grondige scan van uw verkooporganisatie (steeds in nauw overleg met u), een loepzuivere diagnose kan stellen waaruit blijkt hoe effectief en efficiënt de inrichting van uw verkooporganisatie op dit moment is.

Vervolgens zal hij met een beargumenteerd voorstel komen over hoe uw verkooporganisatie eruit zou moeten zien om een duidelijke performance verbetering te realiseren. Indien u dat wenst kan hij tevens mede zorg dragen voor de implementatie van de nieuwe organisatie met de bijbehorende functieprofielen.

Vervolgens kunnen wij zorgen voor een adequaat programma, waarin een van onze professionele assessoren de geschiktheid onderzoekt van uw verkopers voor de beschikbare functies op basis van een competentie onderzoek. Hiermee bent u ervan verzekerd dat iedere functie optimaal wordt ingevuld, waardoor zowel het moreel van de verkopers, als de gerealiseerde omzetten en marges zullen worden verbeterd en het goed functioneren van uw organisatie zeker wordt gesteld.

 

Neem nu contact op