Talent optimalisatie


Niets is belangrijker voor het succes van een onderneming dan de juiste man/vrouw op de juiste plaats.

Assessments geven door middel van beproefde (online) testtechnieken, persoonlijke gesprekken, rollenspellen/cases en natuurlijk onze jarenlange ervaring, inzicht in hoeverre iemand geschikt is voor een functie.

assessmentOnze assessoren hebben de kennis en ervaring om u, met behulp van onze assessment centers, te rapporteren welke kandidaat het meest geschikt is voor uw vacature. Ook als u wilt weten welke groeipotentie uw medewerker heeft, hebben wij de kennis in huis om deze vraag te beantwoorden en een gericht advies te geven hoe hij zijn persoonlijke groei kan realiseren met een persoonlijk opleidingsplan.

Hiervoor heeft BridgeMoore verschillende assessment mogelijkheden, die afhankelijk van uw vraagstelling en gewenste rapportage bestaan uit een of meer van de volgende instrumenten:

 

 • Een of meerdere capaciteitstesten (op basis van functie-eisen).
 • Een persoonlijkheidsprofiel.
 • Praktijksimulaties in de vorm van rollenspelen met een acteur.
 • Een of meerdere diepte interviews.
 • Meningen van ervaringsdeskundigen (collega’s / klanten).

 

Op basis van de uitkomsten uit deze instrumenten wordt een helder, schriftelijk advies uitgebracht inzake het potentieel en de performance van uw medewerker.

 

Afhankelijk van uw doelstellingen onderscheiden wij verschillende soorten assessment centers:

 

 1. Maatwerk.
 2. Management potential assessment center.
 3. Sales potential assessment center.
 4. Online assessment center.
 5. Ontwikkelingsgericht assessment center.
 6. Talentenonderzoek.
Neem nu contact op

 

 

Management Potential Assessment Center

BridgeMoore heeft eigen instrumenten ontwikkeld voor de meting van specifieke kwaliteiten ten behoeve van alle voorkomende functies binnen management.

Ons Management Potential Assessment Center is om verschillende redenen opgezet: enerzijds om na te gaan welke trainingsmodules in aanmerking komen voor de kandidaat en anderzijds om steeds meer ingezet te worden bij sollicitatieprocedures voor leidinggevende functies. Met deze informatie kan een antwoord gegeven worden op de vraag welke sollicitanten het meest geschikt zijn voor de functie. In dit assessment worden behalve aanleg/talenten, persoonlijkheid/karakter en gedrag, tevens de huidige vaardigheden/competenties t.a.v. een (specifieke) management functie onderzocht.

 

Sales Potential Assessment Center

BridgeMoore Assessments heeft eigen instrumenten ontwikkeld voor de meting van specifieke kwaliteiten ten behoeve van alle voorkomende functies binnen sales.

Ons Sales Potential Assessment Center is om verschillende redenen opgezet: enerzijds om na te gaan welke trainingsmodules in aanmerking komen voor de kandidaat, anderzijds om steeds meer ingezet te worden bij sollicitatieprocedures voor commerciële functies. Met deze informatie kan een antwoord gegeven worden op de vraag, welke sollicitanten het meest geschikt zijn voor de functie. In dit assessment worden behalve aanleg/talenten, persoonlijkheid/karakter en gedrag tevens de huidige vaardigheden/competenties t.a.v. een (specifieke) salesfunctie onderzocht.

 

 

Online Assessment Center

Veel van onze assessments zijn onder voorwaarden ook online uitvoerbaar. Voor internationale organisaties kan dit een prima oplossing zijn om te besparen op (reis)tijd en (reis)kosten.

 

 

 

 

Ontwikkelingsgericht Assessment Center

Wanneer u vragen heeft over de inzetbaarheid van een medewerker nu of in de nabije toekomst, dan kan deelname aan een ontwikkelingsgericht assessment center uitkomst bieden.

Deze assessments zijn uniek en op maat gesneden. Op basis van de inventarisatie van uw wensen en behoeften en benodigde competenties maken wij, in combinatie met onze langdurige ervaring en expertise, een uniek programma voor uw medewerker.

 

Talentenonderzoek

Als u in een korte tijd inzicht wilt in de sterke en minder sterke kanten van uw medewerker, dan zal een talentenonderzoek uitkomst bieden. Het talentenonderzoek is onze variant op de klassieke psychologische testen.

Ons talentenonderzoek bestaat uit testen op het aanwezige potentieel (competenties), vragenlijsten met betrekking tot de eigen persoonlijkheid, affiniteits- en interesseonderzoeken en één of meerdere diepte-interviews.

Bovendien wordt er op die dominante normen- en waardepatronen ingegaan, die als succesfactoren gelden voor een goede match tussen de persoon en de werksituatie. Het talentenonderzoek resulteert in een schriftelijk advies met aanbevelingen.

 

Neem nu contact op