Je werknemers laten groeien in hun werk

Raar, maar waar: werknemers hebben vaak helemaal niet door dat ze belangrijke competenties voor hun werk missen. Hoe leer je je werknemers meer over hun functie?

medewerkers

Zakenman en arts Ulrik Juul Christensen van Area9 Group ziet het te vaak gebeuren: bedrijven spenderen fortuinen aan trainingsprogramma’s voor personeel om hun competenties te verbeteren. Helaas, zo vertelt hij in een opiniestuk op Harvard Business Review, werkt dat niet altijd naar behoren.

Christensen haalt een onderzoek aan waarin staat dat mensen uit verscheidene disciplines, van tech tot retail en sport, zich dikwijls niet bewust zijn van 20 tot 40 procent van de vereiste competenties voor hun functie. Zij doen, vooral in de top van bedrijven, hun werk al snel op de automatische piloot.

Dat is nogal wat en het helpt uiteindelijk niet echt mee op de werkvloer. Bedenk zelf maar wat er gebeurt als een manager die aan de top van een afdeling zich onbewust is van een belangrijk deel van diens vereiste competenties. Bijvoorbeeld: het handig omgaan met klanten, in plaats van het handelen op basis van gevoel. Deze manager zal anderen op de afdeling ook op een verkeerde wijze doceren, waardoor medewerkers nooit op een volledig effectieve wijze met klanten omgaan en er uiteindelijk omzet blijft liggen.

Trainingsprogramma’s

Volgens Christensen zou je een deel van het probleem op kunnen lossen door kritisch te kijken naar zakelijke trainingsprogramma’s. Veel van die programma’s zijn online, maar bieden volgens de arts te veel zogeheten ‘static content’ aan. Medewerkers klikken al snel door naar een volgende vraag, omdat zij denken het antwoord op de huidige vraag al te weten.

One-size-fits-all werkt niet in trainingsland

In plaats van dit soort one-size-fits-all-programma’s, zouden bedrijven meer moeten werken met individuele e-learningtrajecten, denkt Christensen. Dit soort programma’s kunnen worden toegespitst op de individuele competenties en niveaus van medewerkers. Op die manier kunnen dergelijke programma’s hier naadloos op voortborduren. Medewerkers zouden volgens de zakenman ook hun mate van zekerheid moeten opgeven bij dergelijke tests: van 0 tot 10. Bij het verwerken van de resultaten moet daarna ook goed gekeken worden naar de antwoorden die de medewerker wel wist, maar waarover deze niet zeker was. Het zou kunnen dat zo iemand gegokt heeft en zo tot een goed antwoord kwam.

Bedrijfscultuur

Ook belangrijk volgens Christensen is het bevorderen van een cultuur waarin continu wordt gestreefd naar verbeteringen. We moeten volgens hem eens kijken naar de luchtvaartsector met zijn vele simulators, waarin piloten hun vaardigheden opdoen. Als de piloten een fout maken, wordt dat genoteerd. Hiervoor worden ze niet gestrafd, maar – met het oog op het vergroten van de veiligheid – juist verder getraind. Zo zou het overal moeten zijn, denkt Christensen.

Snel groeiende bedrijven zouden al met al meer moeten kijken naar de missende competenties van hun personeel en die verbeteren. In plaats van one-size-fits-all ligt de toekomst in individuele leerprogramma’s en organisaties waarin internet verbetering essentieel is.

werknemers

 

 

BridgeMoore speelt met haar FoxWise trainingsprogramma’s maximaal in op deze behoefte. Nieuwsgierig naar welke voordelen dit voor u oplevert? Neem dan nu contact met ons op.